About IC4You2

De oorsprong van de IC4You2 ligt in Nederland. De oprichter van IC4You2 heeft jarenlange ervaring opgedaan bij de diverse politiediensten en in het bijzonder, het vakgebied forensisch opsporingsonderzoek. De ervaring leert. dat de kennis op dat gebied versplinterd is weggezet en dat er nergens een centrale plek is, die onafhankelijk de kennis beschikbaar stelt. IC4You2 wil hierin de bijdrage leveren door kennisversnelling en verbeterde informatie over de gebruikte forensische opsporingsonderzoek-methodes, technieken, etc.. een efficiënter.

Toegang tot informatie over toegepaste forensische opsporingsonderzoek -methodes, technieken, etc.. wordt toegankelijk gemaakt voor alle Forensische Politie Experts(FE) which are member of the IPA FPE and others who are interested in or require having such information (Anderen kunnen ook over deze informatie beschikken, echter zij moeten hiervoor betalen) .

Met het nemen van deze taak veronderstellen we, dat de kennisversnelling kan worden verbeterd, binnen het juridische apparaat, Rechters, officieren van justitie en andere publieke organen.

Het basisproduct van een Forensisch Politie Expert heeft alles te maken met het Waarborgen van een Accuraat oporingsonderzoek, zodat er rechtvaardig een waarheidsonderzoek kan worden gedaan. De grenzen van Nederland impliceren niet dat de diensten van IC4You2 are not available for FE’s outside the Netherlands.

Het doel en het beroep van een Forensische Politie Expert is grensoverschreidend en kent in essentie geen grenzen, hun werkresultaat in van en dragen bij aan de gemeenschap als geheel en daarom spelen landsgrenzen geen rol.

IC4You2 en IPA FPE and there members do not practising actual investigations as commercial . Onafhankelijkheid staat boven alles.

Het doel en het beroep van een Forensische Politie Expert is grensoverschreidend en kent in essentie geen grenzen, hun werkresultaat in van en dragen bij aan de gemeenschap als geheel en daarom spelen landsgrenzen geen rol.

The Independent Professional Association of Forensic Police Experts (IPA FPE) is de tweede stap van IC4You2 in bringing FE together for discussion and settings the line of Forensic Police Investigation.

IC4You2 is een volledige partner van IPA FPE en handelt alle zakelijk randvoowaarden voor deze o.a.

  • Forensische On-line Library / Voor leden van de IPA-FPE gratis
  • Registratie van FPIMTE / Voor leden van de IPA-FPE gratis
  • Forensic Quality Circles, een on-line discussies platform
  • Registratie van de STE
  • Contract issues of STE include all legal and finances.

Voor deze diensten brengt IC4You2 kosten in rekening

Administration services and IT infrastructure for IPA FPE those cost will be spread on both organizations.

Doel

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on IC4You2 website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten